Historia

     Historia Konińskiej Fundacji Kultury zaczęła się w 2004 roku. To wtedy grupa osób: działaczy kulturalnych z różnych środowisk, twórców, pracowników naukowych, przedsiębiorców, dziennikarzy uznała, że warto powołać organizację, która w sposób szczególny (czytaj: rzeczowy) mówić będzie o problemach środowiska twórców i animatorów kultury w Koninie oraz podejmie próby ich załatwienia.

      Rolę fundatora Fundacji wziął na siebie Koniński Dom Kultury, którym kierował dyrektor Bogdan Cal. Rekomendacji udzielił Tadeusz Tylak, zastępca prezydenta Konina, przewidując, że Fundacja będzie organizacją „niezbędną dla nowoczesnego i skutecznego funkcjonowania kultury w Koninie”. Także Jadwiga Kujawińska, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, poparła ideę powołania Fundacji, która „niewątpliwie zintegruje twórców i animatorów kultury i usprawni koordynację przedsięwzięć artystycznych”, a także „pomoże w zdobywaniu środków finansowych na cenne inicjatywy kulturalne, szczególnie w zakresie edukacji artystycznej, międzynarodowej współpracy kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego”.

      8 marca 2005 roku w Kancelarii Notarialnej notariusza Piotra Naskręckiego podpisano akt notarialny o ustanowieniu Konińskiej Fundacji Kultury (z funduszem założycielskim 3 tysięcy zł). Pierwszą uchwałą Fundator ustalił (24 lutego 2005 r.) Statut Fundacji, określając cele i formy jej działania, sposoby tworzenia jej majątku i dochodów oraz organy zarządzające i kontrolne. W rozdziale III określającym cele działania Fundacji, czytamy w par. 7 pkt. 1 m.in.:

„Do najistotniejszych celów Fundacji należą:

  1. Popieranie, rozwój i promocja amatorskiego i zawodowego ruchu artystycznego oraz utalentowanej młodzieży i dzieci,

  2. Popieranie, organizowanie i promowanie imprez o charakterze kulturalnym i społecznym o randze lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,

  3. Rozwijanie i propagowanie lokalnej, krajowej i międzynarodowej współpracy kulturalnej.”

W drugiej uchwale (też 24 lutego 2005 r.) Fundator powołał pierwszy zarząd Fundacji. Prezesem zarządu została Grażyna Sękiewicz-Winczewska, działaczka społeczna, przez wiele lat kierująca Klubem „Energetyk”. Funkcję wiceprezesa objął Alfred Michalczyk, przedsiębiorca, wcześniej kierujący Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, członkiem zarządu – Krzysztof Pydyński, zastępca dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie.

Członkami pierwszej Rady Programowej Fundacji byli: Ewa Derenowska, Andrzej Dusza, Jadwiga Kujawińska, Aleksandra Kwiatkowska, Janusz Lipiński, Kazimierz Lipiński, Tomasz Nowak, Józef Orczyk, Szymon Pawlicki, Urszula Sochacka i Stanisław Sroczyński. Komisję Rewizyjną tworzyli:, Henryk Janasek, Renata Tubisz i Lech Hejman (po jego śmierci w październiku 2005 zastąpił go Zdzisław Dębowski).

Już po zaledwie kilku miesiącach działalności Fundacja mogła pochwalić się (sprawozdania z 12 grudnia 2005 r. dla Sądu Rejonowego w Poznaniu), organizacją (lub współorganizacją) i realizacją: spektaklu teatralnego „Bliski nieznajomy” Ścibora-Rylskiego w Kowalewku k/Konina w wykonaniu artystów scen łódzkich (13 V), 26. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie (31 V – 5 VI), 51. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich OKFA w Koninie (9-12 VI), Dni Chopinowskie w Żychlinie k/Konina (16-17 IX), organizacją wyjazdu Big-Bandu szkolnego konińskiej Państwowej Szkoły Muzycznej na koncerty i warsztaty do Hanoweru (26 IX – 2 X), przygotowania i promocji Inauguracji Roku Kulturalnego 2005/2006 w Koninie (4 X 2005 r.; koncertował Krzysztof Penderecki), przygotowania i realizacji koncertu Bluesonalia’2005 w Koninie oraz promocji i pomocy merytorycznej w przeprowadzeniu Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Debiuty” (23-27 XI).

28 grudnia 2005 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowił nadać Konińskiej Fundacji Kultury status organizacji pożytku publicznego.

Rok 2007. KFN podjęła się realizacji (współudziału) kilku dzieł. Były to przedsięwzięcia zaczęte rok wcześniej i zostały stałymi punktami przez dekadę:

– współfinansowanie polsko-niemieckiego projektu współpracy muzycznej big-bandów Wielkopolski i Dolnej Saksonii

– konstruowanie pomocy finansowej dla Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie

– współfinansowanie i współorganizacja 52. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich OKFA w Koninie

– współudział w upowszechnianiu i utrwalaniu kultu Fryderyka Chopina w związku z jego pobytem w Żychlinie: Dni Chopinowskie, koncerty, później Festiwal Chopinowskie Interpretacje Młodych.

Do tej listy dołączyło w kolejnych latach współfinansowanie i udział Fundacji w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o nagrodę „Milowego Słupa”.

W roku 2007 Fundacja otrzymała grant z Funduszu Operacyjnego „Rozwój Inicjatyw Lokalnych”, dzięki któremu możliwe było dofinansowanie zakupu akordeonu basowego marki „Scandali” dla Konińskiego Kameralnego Zespołu Akordeonowego, dofinansowanie udziału tego zespołu w Międzynarodowych Spotkaniach Akordeonowych w Sanoku oraz ukończenie produkcji filmu dokumentalnego o historii i działalności konińskich akordeonistów.

Po raz pierwszy Fundacja w 2006 r. udostępniła własne konto dla wpłat 1 procenta odpisu podatkowego na rzecz zespołów artystycznych. W ten sposób wsparcie finansowe dotarło do Studia Tańca „PLUS”, Zespołu „FUKS”, Zespołu „Body and Soul” i Garażu Sztuk (w latach kolejnych do tego grona dołączą zespoły Rytmix, Fart, From the Top i Zespół Pieśni i Tańca Konin). Z własnych funduszy Fundacja wspomogła Stowarzyszenie „Nurt” w organizacji „Mikołajków 2006”, pomoc merytoryczną zaś otrzymał Dom Kultury im. Zofii Urbanowskiej w Kowalewku k/Konina. Akcję popularyzacji wpłat 1 proc. odpisu podatkowego na cele kulturalne Fundacja prowadzi każdego roku, posługując się m.in. specjalnie w tym celu drukowanymi kalendarzykami (dodatkowo popularyzującymi ważne dla historii miasta rocznice, postaci bądź obiekty architektoniczne).

W roku 2007 Fundacja wsparła konińskie Studio Tańca „RYTMIX”, którego tancerze dzięki temu wzięli udział w Mistrzostwach Europy w Moskwie. Wyniki? Trzy tytuły mistrzowskie, dwa wicemistrzowskie i jedno miejsce czwarte. W kolejnych latach Fundacja wspierała konińskich uczestników Mistrzostw Świata Jazz Modern w Oslo, w Prostejowie (Czechy). Uzdolnione dzieciaki kierowała na warsztaty: muzyczne np. w Łańcucie (Martyna Jurczak, 2009), plastyczne (Justyna Cegielska, 2008-2009). Echem odbił się też happening pod nazwą „Pogrzeb Starówki”; tu Fundacja byłą jednym z wielu współorganizatorów, którzy dzięki imprezie zwracali uwagę, głównie samorządowi, ale także mieszkańcom nowych dzielnic Konina, na problemy najstarszej części miasta: społeczne, kulturalne i związane z wszelaką infrastrukturą miejską.

Szczególne miejsce w działalności Fundacji zajmuje formułowanie wniosków o granty na wsparcie różnych inicjatyw kulturalnych w Koninie. W największym stopniu korzystają z tego typu działalności współpracujące z Fundacją:

– Koniński Dom Kultury, organizator od 36 lat największej w mieście imprezy kulturalnej – Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca

– Towarzystwo im. F. Chopina Koło w Żychlinie k/Konina, organizator ogólnopolskiego (ale też z udziałem zagranicznych pianistów) Festiwalu Chopinowskie Interpretacje Młodych

– Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Koninie, organizator warsztatów i koncertów big-bandowych zespołów Wielkopolski i Dolnej Saksonii.

Już poza projektami Fundacja wspiera, finansowo i organizacyjnie:

– Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, organizator Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich OKFA

– Miejska Biblioteka Publiczna, organizator Ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego „Milowy Słup”.

Spektakularnymi działaniami są społeczne zbiórki funduszy na wsparcie młodych talentów, głównie muzycznych. Pierwszą, która skorzystała ze wsparcia Fundacji, była Martyna Jurczak (2009 r.). Fundacja zebrała też fundusze na stypendium dla Piotra Cala (2011 r.), uzdolnionego waltornisty, ucznia PSM w Koninie, Kamili Olas (2012 r.), wielce obiecującej akordeonistki oraz na zakup skrzypiec dla Marty Pocztowskiej (2013 r.), skrzypaczki, też uczennicy PSM w Koninie (ten wydatek wsparł prezydent Konina). Dzięki kweście Fundacji (2014 r.) stypendium mógł kontynuować trębacz Adrian Górczewski.

Od kilku lat Fundacja współorganizuje z Państwową Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Koninie warsztaty artystyczne dla środowiska konińskiego z udziałem wybitnych muzyków i muzykologów. W roku 2012 byli to m.in.: adiunkt Jan Jakub Bokun (Akademia Muzyczna Wrocław), prof. Stanisław Dziewior (AM Katowice), prof. Zdzisław Stolarczyk (AM Kraków), prof. Elżbieta Rosińska (AM Gdańsk), dr Krzysztof Przybyłowicz (AM Poznań), prof. Małgorzata Skorupa-Glinianowicz (AM Gdańsk), dr Sławomir Kamiński (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie), prof. Edward Daniecki (AM Gdańsk), Krzysztof Nieborak (Państwowa Szkołą Muzyczna w Żorach); w roku 2013: dr Ewa Guzowska (AM Poznań), prof. Zofia Konszkiewicz (UM Warszawa), mgr Marzena Jasińska (UM Warszawa), dr Elżbieta Wiechowicz-Karolak (AM Poznań), dr Daniel Cichy (Kraków), mgr Tatiana Stachak (Kraków); w roku 2014: dr Ewa Guzowska (AM Poznań), prof. Zofia Konszkiewicz (UM Warszawa), mgr Marzena Jasińska (UM Warszawa), dr Elżbieta Wiechowicz-Karolak (AM Poznań), dr Daniel Cichy (Kraków), Tatiana Stachak (Kraków), Kornel Wolak (Montreal, Kanada) i Krzysztof Zalewski (UM Warszawa). Fundacja wspiera także Konińskie Towarzystwo Muzyczne w organizacji koncertów muzycznych, w których uczestniczą najwybitniejsi muzycy krajowi i zagraniczni, w szczególności – byli uczniowie konińskiej Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie.

W roku 2009 Fundacja pomogła konińskiemu bardowi, Kamilowi Wasickiemu, w przygotowaniu i promocji jego debiutanckiej płyty. Fundacja sfinansowała także, w 2013 r., dzieło Andy Pendecho (artystyczny pseudonim koninianina Andrzeja Białasa), który napisał i wykonał muzykę do filmu „Jo-to Giotto Dimitrow”, w reżyserii Zdzisława Siwika. Film ten ukazał się rok później. W 2014 r. Fundacja pomogła finansowo w wydaniu płyty polsko-niemieckiego big-bandu „Swich In Time”.

Zarząd Konińskiej Fundacji Kultury tworzą (dane na 2 lutego 2014 r.):

Krzysztof Pydyński – prezes zarządu

Alfred Michalczyk – wiceprezes zarządu

Andrzej Dusza – członek zarządu

WSZYSCY członkowie Konińskiej Fundacji Kultury działają społecznie!