Konińska Fundacja Kultury

pl. Niepodległości 1

62-510 Konin

tel.: 63 242 88 24

biuro@koninskafundacjakultury.pl

NIP: 665 27 33 499

KRS: 0000232242

REGON: 300038401

numer rachunku bankowego: 03 1050 1735 1000 0022 9375 5852

nazwa banku: ING Bank Śląski

…………………………………………………………………………………….

Adres przy pl. Niepodległości 1 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Konińską Fundację Kultury, dzięki wsparciu przez Koniński Dom Kultury.