Phone: +48 63 242 88 24     Email: biuro@koninskafundacjakultury.pl

Moje 1,5% – mogę, więc pomogę

Konińska Fundacja Kultury jest jedną z kilku tysięcy organizacji pożytku publicznego (OPP) w kraju, udostępniającą własne konto dla wpłat 1,5% odpisu podatkowego (szczegółowo regulują to przepisy podatkowe, których omówienie znaleźć można na http://www.pit.pl/1procent/ ). Po raz pierwszy zrobiliśmy to w 2006 roku. Od tego czasu jesteśmy pośrednikami między podatnikami, którzy stają się mecenasami kultury, a twórcami. Wpłaty trafiające na nasze konto były bardzo różne, od kilku do setek złotych. Jakie by nie były – wszystkie ważne, bo jak mówi przysłowie: grosz do grosza i będzie kokosza. Na przykład z 1% należnego podatku za rok 2016 przekazaliście Państwo na konto Fundacji 14564,70 zł, za rok 2017 – 9092,50 zł, za 2018 – 7016,00 zł, za 2019 – 7225,40 zł, za rok 2020 – 4607,10 zł, a za 2021 – 4484,00 zł. Jeśli w zeznaniu podatkowym PIT wskazaliście Państwo dodatkowo, dla kogo pieniądze przeznaczacie, przekazywaliśmy je wskazanej osobie, zespołowi czy organizacji.

W większości pieniądze trafiały do dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych i wokalistów. Już w pierwszym roku działania fundacyjnego konta wsparcie finansowe dotarło do Studia Tańca PLUS, Zespołu FUKS, Zespołu Body&Soul i Garażu Sztuk. W latach kolejnych do tego grona dołączyły zespoły Rytmix (obecnie Studio Tańca Rytmix Wiesława Wolna), Szkoła Tańca i Baletu FART, From the Top, Zespół Pieśni i Tańca Konin, Atelier KreDKa a także Towarzystwa im. F. Chopina w Żychlinie. Dzięki Państwa 1% pomogliśmy także autorom książek dotyczących Konina, twórcom filmowym dokumentującym życie regionu, autorom tekstów i muzyki ballad i ich wykonawcom, także młodym muzykom i zespołom muzycznym działającym pod auspicjami Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Koninie, Stowarzyszenia Muzyczny Konin czy Konińskiego Domu Kultury.

Aby przekazać 1,5% na rzecz Konińskiej Fundacji Kultury, wystarczy w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (PIT) podać nazwę Fundacji i jej KRS oraz kwotę stanowiącą równowartość 1,5% podatku. Tę informację można uszczegółowić, wskazując konkretną np. osobę, zespół, placówkę kultury. Ważne by wskazany realizował zadania statutowe Fundacji. Urząd Skarbowy przekaże te pieniądze Fundacji. Konieczne jest także dopisanie następujących danych Fundacji:

62-510 Konin, pl. Niepodległości 1

KRS 0000232242

Warto pamiętać, że przekazując 1,5% z rocznego rozliczenia PIT, nie tracimy ani złotówki – jedynie samodzielnie rozdysponowujemy kwotę, którą i tak musielibyśmy przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Można przy tym przewrotnie zapytać: skoro nic nie tracimy, to czy coś zyskujemy?

Tak naprawdę nasza decyzja może bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z naszych podatków. Nasz zysk jest więc rodzajem satysfakcji: mogę twórcom kultury pomóc, więc pomogę. Mamy prawo wskazać w deklaracji podatkowej konkretny cel, na który chcemy przekazać 1,5% swojego podatku. Dla Urzędu Skarbowego, z którym się rozliczamy, będzie to informacja, komu ma przekazać darowiznę. Jeśli tę informację uszczegółowimy, to z kolei dla Fundacji będzie wskazanie, dla kogo, na jakie cele statutowe darowaną kwotę musimy przeznaczyć.

Ważne: na przekazanie 1,5% naszego podatku dochodowego na szlachetny cel (rozliczenie się z Urzędem Skarbowym za rok 2022), mamy czas tylko do 30 kwietnia 2023 r.

Konińska Fundacja Kultury jest jedną z ponad 8 tysięcy organizacji pożytku publicznego w kraju, udostępniającą własne konto dla wpłat 1% odpisu podatkowego (szczegółowo regulują to przepisy podatkowe, których omówienie znaleźć można na http://www.pit.pl/1procent/ ). Po raz pierwszy zrobiliśmy to w 2006 roku. Od tego czasu jesteśmy pośrednikami między podatnikami, którzy stają się mecenasami kultury, a twórcami. Wpłaty trafiające na nasze konto były bardzo różne, od kilku do setek złotych. Jakie by nie były – wszystkie ważne, bo jak mówi przysłowie: grosz do grosza i będzie kokosza. Na przykład z 1% należnego podatku za rok 2016 przekazaliście Państwo na konto Fundacji 14564,70 zł, za rok 2017 – 9092,50 zł, za 2018 – 7016,00 zł, za 2019 – 7225,40 zł a za rok 2020 – 4607,10 zł. Jeśli w zeznaniu podatkowym PIT wskazaliście Państwo dodatkowo, dla kogo pieniądze przeznaczacie, przekazywaliśmy je wskazanej osobie, zespołowi czy organizacji.

W większości pieniądze trafiały do dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych i wokalistów. Już w pierwszym roku działania fundacyjnego konta wsparcie finansowe dotarło do Studia Tańca PLUS, Zespołu FUKS, Zespołu Body&Soul i Garażu Sztuk. W latach kolejnych do tego grona dołączyły zespoły Rytmix (obecnie Studio Tańca Rytmix Wiesława Wolna), Szkoła Tańca i Baletu FART, From the Top, Zespół Pieśni i Tańca Konin, Atelier KreDKa a także Towarzystwa im. F. Chopina w Żychlinie. Dzięki Państwa 1% pomogliśmy także autorom książek dotyczących Konina, twórcom filmowym dokumentującym życie regionu, autorom tekstów i muzyki ballad i ich wykonawcom, także młodym muzykom i zespołom muzycznym działającym pod auspicjami Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Koninie, Stowarzyszenia Muzyczny Konin czy Konińskiego Domu Kultury.

Aby przekazać 1% na rzecz Konińskiej Fundacji Kultury, wystarczy w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (PIT) podać nazwę Fundacji i jej KRS oraz kwotę stanowiącą równowartość 1% podatku. Tę informację można uszczegółowić, wskazując konkretną np. osobę, zespół, placówkę kultury. Ważne by wskazany realizował zadania statutowe Fundacji. Urząd Skarbowy przekaże te pieniądze Fundacji. Konieczne jest także dopisanie następujących danych Fundacji:

62-510 Konin, pl. Niepodległości 1

KRS 0000232242

Warto pamiętać, że przekazując 1% z własnego PIT, nie tracimy ani złotówki – jedynie samodzielnie rozdysponowujemy kwotę, którą i tak musielibyśmy przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Można przy tym przewrotnie zapytać: skoro nic nie tracimy, to czy coś zyskujemy?

Tak naprawdę nasza decyzja może bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z naszych podatków. Nasz zysk jest więc rodzajem satysfakcji: mogę twórcom kultury pomóc, więc pomogę. Mamy prawo wskazać w deklaracji podatkowej konkretny cel, na który chcemy przekazać 1% swojego podatku. Dla Urzędu Skarbowego, z którym się rozliczamy, będzie to informacja, komu ma przekazać darowiznę. Jeśli tę informację uszczegółowimy, to z kolei dla Fundacji będzie wskazanie, dla kogo, na jakie cele statutowe darowaną kwotę musimy przeznaczyć.

Ważne: na przekazanie 1% naszego podatku dochodowego na szlachetny cel (rozliczenie się z Urzędem Skarbowym za rok 2021), mamy czas tylko do 30 kwietnia 2022 r.