Phone: +48 63 242 88 24     Email: biuro@koninskafundacjakultury.pl

Młodzi, utalentowani, pracowici

Było jak u Hitchcocka, tyle że zamiast morderstwa było na początku świetne brzmienie orkiestry symfonicznej. A potem, po każdej prezentacji zespołu czy solisty, aplauz był coraz głośniejszy. Koncertowała Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Koninie, po

Czytaj więcej »

Elektrownia czy Sienkiewicz

Chciałoby się powiedzieć: i oto jasność nastała. Równo 100 lat temu, 14 marca 1916 roku, ówczesna Rada Miejska postanowiła „urządzić” w Koninie miejską elektrownię. To było pierwsze w Koninie przedsiębiorstwo komunalne, wybudowane za pieniądze pożyczone od mieszkańców. Elektrownia

Czytaj więcej »

Potrzeba większej aktywności

Podczas walnego zgromadzenia członków Konińska Fundacja Kultury podsumowała miniony rok. – Nie był to rok ani gorszy ani też lepszy od poprzednich. Najbardziej cieszy nas, że nadal udaje się nam uczestniczyć w organizacji imprez artystycznych o bardzo wysokim poziomie,

Czytaj więcej »

Harmonia pokoleń, stylów i wyzwań

„Tym razem nie dyskutujemy o założeniach (ale) o potrzebach i aktualnych oczekiwaniach uczniów oraz możliwościach stojących przed otwartymi pedagogami” – napisali organizatorzy VI Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych. Konferencja odbyła się w październiku 2015 r. .

Czytaj więcej »