Chopinowskie interpretacje

Andrzej Wierciński, student I roku Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Wojciecha Świtały, został laureatem XII Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego Chopinowskie Interpretacje Młodych. Współorganizatorem festiwalu była Konińska Fundacja Kultury.

W bieżącym roku Fundacja po raz 12. uczestniczyła w organizacji Chopinowskich Interpretacji Młodych. Starania wolontariuszy Fundacji znalazły uznanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który finansowo wsparł organizatorów: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w Żychlinie k. Konina i konińską Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia. Dzięki temu, między innymi, organizatorzy mogli zaprosić sześcioro młodych pianistów do udziału w XII Chopinowskich Interpretacjach Młodych (20-21 listopada) oraz grupę znakomitych muzyków i pedagogów wyższych uczelni muzycznych, którzy pełnili role jurorów, wykładowców. W ich wykonaniu mogliśmy też usłyszeć piękne interpretacje muzyki Chopina.

Koniński festiwal pianistyczny jest konkursem zamkniętym: uczestniczą w nim tylko osoby zaproszone przez organizatorów. W tym roku najmłodsi pianiści mieli po 14 lat, najstarszy 20, wszyscy mieli za sobą pierwsze poważne sukcesy. – Już samo zaproszenie na festiwal jest dużym osiągnięciem – mówił prof. Waldemar Andrzejewski, przewodniczący jury, który zwracając się do młodych pianistów życzył im „byście – tak jak co najmniej połowa z dotychczasowych uczestników konińsko-żychlińskiego festiwalu – odnosili sukcesy na innych polskich i zagranicznych scenach i festiwalach”.

Przez Chopinowskie Interpretacje Młodych przewinęło się dotychczas prawie 70 pianistów. Jak zauważyła Danuta Gościńska, dyrektor artystyczna festiwalu: – Późniejsi uczestnicy warszawskiego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w swoich biogramach zaznaczali, że grali w Koninie, tu laury zdobywali. To oznacza, że nasz festiwal jest rozpoznawalni, ceniony.

Warto zauważyć, że laureaci wcześniejszych edycji konińskich Chopinowskich Interpretacji Młodych pięknie zaprezentowali się w czasie tegorocznego XVII Międzynarodowego Konkurs Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Krzysztof Książek (nagroda w 2009 r.), Szymon Nehring (wyróżnienie w 2008 i II miejsce 2013 r.), Zi Xu z Chin studiujący w Polsce (I miejsce w 2012 r.) i Łukasz Krupiński znaleźli się wśród 20 pianistów trzeciego etapu konkursu. Z tej grupy do finału konkursu awansował Szymon Nehring; za swój występ otrzymał wyróżnienie oraz Nagrodę Publiczności. Dodajmy, że przewodniczącą jury była prof. Katarzyna Popowa-Zydroń, wielokrotnie przewodnicząca konińskiemu festiwalu. Także na wcześniejszym, XVI Konkursie Chopinowskim udział wzięli uczestnicy festiwalu konińskiego: Paweł Wakarecy (wyróżnienie w Koninie 2009 r.) zagrał w finale konkursu, zdobywając 9. miejsce, zaś w „drużynie” polskich pianistów była Joanna Różewska, która z Żychlina wyjechała (również w 2009 r.) z Grand Prix.

W czasie XII Festiwalu pianistów oceniało jury, w którym zasiadali: Waldemar Andrzejewski z Poznania, przed laty rektor poznańskiej Akademii Muzycznej, później kierownik jej Katedry Fortepianu, nadal trudniący się pracą pedagogiczną, prof. Irena Poniatowska – związana z Instytutem Muzykologii UW, przewodnicząca Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Zbigniew Raubo – laureat Konkursu im. F. Busoniego w Bolzano i im. F. Liszta w Utrechcie, profesor sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Po dwudniowych przesłuchaniach, w czasie których każdy z uczestników musiał wykonać minimum pięć różnych utworów Chopina, jury przyznało:

– dwa równorzędne wyróżnienia dla Jana Bieniasza – ucznia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach w klasie Artura Jaronia oraz dla Roberta Maciejowskiego – ucznia V klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. J. Paderewskiego w Tarnowie, w klasie prof. Mirosława Herbowskiego

– III miejsca ex aequo dla Gabrieli Sęk-Mastej – uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, kształcącej się pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just oraz dla Bartłomieja Kokota – ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Beaty Bilińskiej

– I miejsce Joannie Goranko – najmłodszej uczestniczce XII Festiwalu, uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu, w klasie fortepianu dr hab. Joanny Marcinkowskiej

– Grand Prix Andrzejowi Wiercińskiemu – studentowi I roku Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Wojciecha Świtały; laureat grał w dwóch etapach tegorocznego XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Z całą pewnością laureat przerastał umiejętnościami i dojrzałością interpretacyjną pozostałych uczestników XII Chopinowskich Interpretacji Młodych. Potwierdził to podczas koncertu w Żychlinie, z dużą swobodą, można powiedzieć – salonowo – wykonując Nokturn H-dur op. 9 nr 3, pełne emocji dwie etiudy: As-dur op. 10 nr 10 i a-moll op. 25 nr 11 wreszcie, na bis, brawurowo Scherzo b-moll op.31. To już jest Pianista. Ale i pozostali błysnęli podczas koncertu „Chopin w blasku świec”, zorganizowanym w sali balowej pałacu Bronikowskich w Żychlinie, gdzie – przypomnijmy – Chopin w roku 1829 bawił na weselu Melanii Bronikowskiej i Wiktora Kurnatowskiego. Przykładowo Gabriela Sęk-Mastej pięknie, z ogromnym wyczuciem wykonała Berceuse Des-dur op. 57, młodszy od niej Bartłomiej Kokot błyszczał w Nokturnie Des-dur op. 27 nr 2 zaś Joanna Goranko z iście młodzieńczą niecierpliwością, wręcz krotochwilnością goniła się z Walcem As-dur op.42. To o takich jak oni artystach mówił prof. Andrzejewski, zwracając się do organizatorów festiwalu: – Chopin nie potrzebuje już, w zasadzie, promocji swojej twórczości, ale muzyka, muzycy – tak!

XII Chopinowskim Interpretacjom Młodych towarzyszyły dwa wydarzenia. Pierwsze to koncert w wykonaniu Zbigniewa Raubo. Piękny recital, w czasie którego pianista z jednej strony dochował wierności Chopinowi, z drugiej – nadał jego dziełom własnej barwy. I był przy tym przekonujący. Drugim wydarzeniem były wykłady prof. Ireny Poniatowskiej: „Chopin w poezji polskiej” i „Tempo rubato w badaniach kardiologicznych i muzyce”. Wiedza, inteligencja, mądrość, erudycja, ciepło, spokój… Mamy nadzieję, że pani profesor jeszcze do Konina przyjedzie.

Organizatorami XII Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego Chopinowskie Interpretacje Młodych partnerowali: Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Koniński Dom Kultury, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Finansowo wsparło ich kilka firm prywatnych oraz samorządy wielkopolski, powiatu konińskiego, Konina, Grodźca, Starego Miasta, Kleczewa, Rychwała i Kazimierza Biskupiego.

« z 3 »

Tekst: Andrzej Dusza

zdjęcia: Zdzisław Siwik, Mirosław Jurgielewicz