Sprawozdanie Konińskiej Fundacji Kultury

Konińska Fundacja Kultury informuje, że w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego złożyła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji za 2021 rok. Tym samym Fundacja, jako organizacja pożytku publicznego (OPP), jest uprawnioną do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, bez względu na to, czy były uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie. Baza sprawozdań znajduje się na stronie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ Aby zapoznać się z zatwierdzonymi sprawozdaniami KNF, należy wpisać nasz nr KRS: 0000232242, nazwę: Konińska Fundacja Kultury i miejscowość: Konin. Zamieszczone sprawozdania są warunkiem otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022.